Facebook

Galerie

Admitere Studii tip Licenţă

Listele actualizate se vor afișa zilnic, în funcție de confirmările primite.
    Legenda culorilor:
- Galben - candidații care au depus diploma de bacalaureat în original
- Albastru - candidații care au depus: 
chitanța de achitare a taxei (400 RON) și diploma de bacalaureat în original

- Verde - candidații care au depus chitanța de achitare a taxei (400 RON)

 
 

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20  
  
Admitere Licență - informații confirmare locuri

 

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ
Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 
 
      Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă conform HG 376 din 2016:

-          Administraţie publică;
-          Administrarea afacerilor;
-          Marketing.
-          Business administration


Candidaţii se admit pentru cele patru specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de:

 

Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere. In eseul motivațional, viitorii studenti trebuie sa descrie pe scurt ce anume îi atrage la domeniul ales. Eseul este evaluat  cu ADMIS/RESPINS, iar ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul “admis” la eseul motivațional se va face după proba numărul 2
 
 
Pentru programul Business administration – eseul motivațional se va redacta în limba Engleză.


Ø      Proba 1   
- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;
 
Ø      Proba 2   
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie).
 
Ø  P
entru programul Business Administration (în limba Engleză), proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS  / RESPINS , va avea loc la  14 Septembrie 2016, ora 10, Laborator 1.

 


Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing și Business Administration (cu predare în Limba Engleză), depunând câte un dosar complet, pentru fiecare Specializare.
 
 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a)      Media examenului de bacalaureat;
b)      Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;
 

      Informaţii despre admiterea la programul de licenţă:
 
      Perioada de înscriere:            -   3 – 11 Septembrie 2016
 
     Programul de înscriere:          - Luni – Vineri:                         09.00 – 16.00
                                                       - Sâmbătă şi Duminică:          09.00 – 12.00

  

 
Specializarea Administraţie Publică Administrarea Afacerilor Marketing Business Administration
Titlul acordat Licenţiat în ştiinţe administrative Licenţiat în ştiinţe economice Licenţiat în ştiinţe economice Licenţiat în ştiinţe economice
Forma de învăţământ ZI taxă ZI taxă ZI taxă ZI taxă
Numărul
de locuri
97 locuri 8 locuri 33 locuri 31 locuri
Taxa de înscriere 150 lei 150 lei 150 lei 150 lei
Taxa de şcolarizare 3100 lei 3100 lei 3100 lei 3100 lei
Durata studiilor 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani
 
  

Actele necesare la înscriere:
-          Pentru absolvenţii din promoţia SEPTEMBRIE 2016 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţă de absolvire în original sau copie legalizată;
-          Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată caz în care este necesară adeverinţa de la facultatea unde s-a depus originalul diplomei);
-          Certificat de naştere în copie legalizată;
-          Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-          B.I. sauC.I. (copie simplă);
-          3 fotografii tip B.I;
-        Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-          Cerere tip de înscriere;
-          Eseul motivațional  -300 - 500 de cuvinte;
-       Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
-          Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie 
şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
 
SE MENŢIONEAZĂ OBLIGATORIU NUMELE CANDIDATULUI ŞI DENUMIREA FACULTĂŢII

-          Dosar plic


Anunt privind copiile legalizate: 
In urma adoptarii Ordonantei de urgenta nr. 41/2016, metodologia de admitere se modifica in sensul in care candidatii, in locul unei copii legalizate (acolo unde era prevazuta o astfel de copie) se vor prezenta cu documentul original de pe care se va face o copie simpla, care va fi autentificata pe loc de membrii comisiei de admitere.ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20  
 
 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin