Facebook

Galerie

Admitere Studii tip Licenţă

  

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20  
  
 

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ 
Sesiunea IULIE 2017
 

 

      Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează examen de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă, conform H.G. 376/2016

-          Administraţie publică;
-          Administrarea afacerilor;
-          Marketing.
-          Business administration


Candidaţii se admit pentru cele patru programe/specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de:

 

Ø      Proba 1   
- 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;
 
Ø      Proba 2   
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).


 

-  Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată anunțată în timp util.  Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.

 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate (Administraţie Publică, Administrarea Afacerilor, Marketing și Business Administration), depunând câte un dosar complet, pentru fiecare Specializare.
 
 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a)      Media examenului de bacalaureat;
b)      Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.
 

      Informaţii despre admiterea la programele de licenţă:
 
      Perioada de înscriere:   10 – 18 IULIE 2017
 
     Programul de înscriere:        

- Luni – Vineri:                        09.00 – 14.00
- Sâmbătă şi Duminică:        09.00 – 12.00


 

Specializarea Administraţie Publică Administrarea Afacerilor Marketing Business Administration
Titlul acordat Licenţiat în ştiinţe administrative Licenţiat în ştiinţe economice Licenţiat în ştiinţe economice Licenţiat în ştiinţe economice
Forma de învăţământ Zi buget ZI taxă Zi buget ZI taxă Zi buget ZI taxă Zi buget ZI taxă
Numărul
de locuri conform HG
250 200 150 75
Taxa de înscriere 150 lei 150 lei 150 lei 150 lei
Taxa de şcolarizare 3100 lei 3100 lei 3100 lei 3100 lei
Durata studiilor 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani
 

 

Actele necesare la înscriere:

-Pentru absolvenţii din promoţia 2017 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat, adeverinţă de absolvire înoriginal sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
-C.I. (copie simplă);
-3 fotografii tip B.I;
-Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-Cerere tip de înscriere;
-Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această plată (pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic);
-Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)

 
-Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin