Facebook

Galerie

Licenţă


EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR LA
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ
Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

 
 
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 7 septembrie 2016 : 
12.00- 16.00
(Administraţie publică, Administrarea afacerilor, Marketing)Administraţie publică

- PROBA I (examen scris): 8 septembrie 2016 : Ora - 09.00 – 12.00
- PROBA II (susţinerea lucrării de diplomă): 9 septembrie 2016 : Începând cu ora - 14.00

 
Administrarea afacerilor
- PROBA I (examen scris): 8 septembrie 2016 : Ora - 09.00 – 12.00
- PROBA II (susţinerea lucrării de diplomă): 9 septembrie 2016 : Începând cu ora - 14.00

Marketing
- PROBA I (examen scris): 8 septembrie 2016 : Ora - 09.00 – 12.00
- PROBA II (susţinerea lucrării de diplomă): 9 septembrie 2016 : Începând cu ora - 14.00
 
 
III.             ACTELE NECESARE:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE de la Secretartiatul facultăţii organizatoare;
 2. CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie legalizată şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată (dacă nu se află la dosar) şi în copie simplă;
 3. DIPLOMA DE BACALAUREAT, în copie legalizată (dacă nu se află la dosar) şi o copie simplă;
 4. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ în original;
 5. 3 FOTOGRAFII tip B.I. ¾ pe hârtie fotografică;
 6. B.I./C.I. – 2 copii simple;
 7. ADEVERINŢA eliberată de instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte calitatea de absolvent al acesteia cu precizarea promoţiei, programul de studii absolvit, durata studiilor şi forma de învăţământ (I.F./ I.F.R) (pentru absolvenţii altor instituţii);
 8. SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ - în original (pentru absolvenţii altor instituţii);
 9. LUCRAREA DE DIPLOMĂ + CD (în format Word) -  legată (varianta finală) + referatul profesorului coordonator- 1 exemplar;
 10. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (plagiat) – semnată atât de absolvent cât şi de profesorul coordonator (tip);
 11. FIŞA DE LICHIDARE (absolvenţii Facultăţii de Administraţie şi Afaceri).
 
Anunt privind copiile legalizate: 
In urma adoptarii Ordonantei de urgenta nr. 41/2016, metodologia de admitere se modifica in sensul in care candidatii, in locul unei copii legalizate (acolo unde era prevazuta o astfel de copie) se vor prezenta cu documentul original de pe care se va face o copie simpla, care va fi autentificata pe loc de membrii comisiei de admitere.


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

 

 

 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin