Facebook

Galerie

Admitere studii tip Master

ADRESA:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, etaj 1
Sector 3, Bucureşti, România
Telefon/Fax : 021/310.49.20 


 

Facultatea de Administraţie şi Afaceri urmăreşte, ca prin programele de studii şi activităţile derulate, să se permanentizeze ca o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale.
 
Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de master, depunând câte un dosar complet.

 

 

INFORMAŢII
ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2018

 

  • Taxă de înscriere:                   - 150 lei
  • Durata studiilor:                      - 2 ani (4 semestre)
  • Locuri:                                     - buget şi taxă
  • Taxă şcolarizare:                     - 3100 lei/an

     

  • Perioada de înscriere:                     

- 10 – 18 SEPTEMBRIE 2018
 

  • Programul de înscriere:

- Luni – Vineri:  09.00 – 14.00
- Sâmbătă şi Duminică:     09.00 – 12.00


 

  • Specializări acreditate/numărul de locuri


IF* - Învăţământ cu frecvenţă (zi)
 
 


Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:

  1. Media obţinută la interviu;
  2. Media examenului de licenţă;
  3. Media anilor de studii de licenţă.
 

Nr.
Crt.
Domeniul de ierarhizare Domeniul Denumirea
programului de studii universitare de MASTER
Forma de învățământ
CU FRECVENȚĂ
Locuri scoase la concurs
SEPTEMBRIE
Proba/probele de concurs Data susţinerii probei/
probelor concursului de admitere
MODALITATEA DE EXAMINARE
1. Ştiinţe economice Administrarea afacerilor Consultanţă în Afaceri (în lb. Engleză) /
Business consulting
IF 20 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
- test scris, eliminatoriu de limba engleză
- 30%-examen licenţă
- 70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
proba orală
(teoretico - aplicativă)
20 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
2. Economie Comportamentală (în lb. Engleză) / Behavioural Economics IF 28 test scris, eliminatoriu, de limba engleză 19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
- test scris, eliminatoriu de limba engleză
- 30%-examen licenţă
- 70%-proba orală (susținerea proiectului)
Evaluarea proiectelor de cercetare depuse 20 SEPT. 2018
Ora 09.00 – Sala
3. Consultanţă în Afaceri IF 10 proba orală
(teoretico - aplicativă)
20 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%- proba orală (teoretico - aplicativă)
4. Administrarea Afacerilor Mici şi Mijlocii IF 19 proba orală
(teoretico - aplicativă)
20 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
5. Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative Administrarea Politicilor Publice în Uniunea Europeană IF 29 proba orală
(teoretico - aplicativă)
19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
6. Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane IF 6 proba orală
(teoretico - aplicativă)
19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
7. Administraţie Publică şi Eficienţa Sistemului Administrativ IF 23 proba orală
(teoretico - aplicativă)
19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
8. Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială IF 17 proba orală
(teoretico - aplicativă)
19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)
9. Managementul Crizelor IF 37 proba orală
(teoretico - aplicativă)
19 SEPT. 2018
ora 09.00 – Sala
30%-examen licenţă
70%-proba orală (teoretico - aplicativă)


 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1. Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
2. Diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere) din care să rezulte că a absolvit facultatea şi media obţinută la examenul de licenţă (pentru promoţia 2018);
3. Certificat de naştere în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul (certificarea conform cu originalul se va face în momentul înscrierii prin prezentarea originalului comisiei de înscriere);
5. C.I. copie simplă;
6. 3 fotografii tip B.I;
7. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale universitare sau de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
8. Cerere tip de înscriere;
9. CV-ul Europass– 2 exemplare;
10.Taxa de înscriere se poate plăti:

A) direct, în momentul înscrierii, la sediul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri;
B) la ORICE SEDIU BCR – în contul :  RO41RNCB0076010452620055
C) la Casieria Universităţii din Bucureşti, din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (incinta Facultăţiide Drept – lângă Opera Română)
D) plata online http://www.po.unibuc.ro/

  


Toate actele vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin