Facebook

Galerie

Disertaţie
Programarea activităţilor de finalizare
a studiilor de master

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
 
 

I.                  PERIOADA DE ÎNSCRIERE:                          07  SEPTEMBRIE  2016
II.               PROGRAM DE ÎNSCRIERE:                          09.00 - 16.00


SUSŢINEREA  LUCRĂRII DE DISERTAŢIE      


 

9 SEPTEMBRIE 2016 – ora 10.00
1.     Administrarea Relațiilor Publice și Asistență Managerială
2.     Administrarea și Dezvoltarea Resurselor Umane
3.     Administrație și Politici Publice în Uniunea Europeană
4.     Administrație Publică și Eficența Sistemului Administrativ
5.     Consultanță în Afaceri (în limba română)
9 SEPTEMBRIE 2016 – ora 10.00
1.     Managementul Crizelor
2.     Managenetul Restaurării și Valorificării Patrimoniului Cultural
3.     Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii
4.     Consultanță în Afaceri (în limba engleză) 
5.     Economie Comportamentală

 
 

Candidaţii  se vor prezenta cu documentul de identitate : CI.          


ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


 
1.   CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
2.   CERTIFICAT DE NAŞTERE, în copie legalizată şi copie simplă
3.   CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul), în copie legalizată şi copie simplă
4.   BI sau CI în 2 copii simple
5.   DIPLOMA DE BACALAUREAT,copie legalizată şi copie simplă
6.   DIPLOMA DE LICENŢĂ, copie legalizatăşi copie simplă;
7.   2 FOTOGRAFII tip B.I.;
8.   LUCRAREA DE DISERTAŢIE -  legata (varianta finală)  + CD (în format Word) + referatul profesorului coordonator - 1 exemplar.
9.   DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (plagiat) – semnată atât de absolvent cât şi de profesorul coordonator (tip),  legată în lucrarea de disertaţie înainte de cuprins;
10. FIŞA DE LICHIDARE tip.
 

Anunt privind copiile legalizate: 
In urma adoptarii Ordonantei de urgenta nr. 41/2016, metodologia de admitere se modifica in sensul in care candidatii, in locul unei copii legalizate (acolo unde era prevazuta o astfel de copie) se vor prezenta cu documentul original de pe care se va face o copie simpla, care va fi autentificata pe loc de membrii comisiei de admitere.

 
 
Toate actele vor fi depuse într- un DOSAR PLIC.

 
© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin