Facebook

Galerie

Administrarea Relaţiilor Publice şi Asistenţă Managerială

Descriere


 

Coordonator Master:

Conf.Univ.Dr. Corina RĂDULESCU  

 

 • Vrei să te pregăteşti pentru o carieră de asistent manager, de PR?
 • Vrei să fii evaluator al rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de asistent manager, să colaborezi cu specialişti din alte domenii, să fii manager al calităţii muncii?
 • Vrei să lucrezi în relaţii publice, în domeniul resurselor umane, al asistenţei manageriale?
 • Vrei să fii specialist în domeniul managementului informaţiei şi comunicării, al resurselor umane, bun coordonator în sfera managementului patrimoniului, specialist pe comportament şi cultură antreprenorială?        

           
Programul de master ADMINISTRAREA RELAŢIILOR PUBLICE ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ, organizat de către Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti vă oferă această şansă. Programul este acreditat de către ARACIS, începând cu anul 2009. Cadrul juridic actual de organizare şi funcţionare a programului de master este dat de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.128/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările ulterioare, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, H.G. nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, precum şi Carta Universităţii din Bucureşti.
 
Absolvenţii acestui master pot lucra în:

 • domeniul managementului informaţiei şi comunicării;
 • domeniul larg al asistenţei manageriale;
 • instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
 • domeniul resurselor umane;
 • sfera managementului patrimoniului;
 • organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
 • asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
 • societăţi de training şi consultanţă;
 • firme publice sau private de diverse profiluri.

 
DURATA: 4 semestre (2 ani)
 
CREDITE:  Fiecare semestru însumează 30 de credite tranferabile; total: 120 de credite transferabile
 
OBIECTIVELE programului de master ARPAM pot fi sintetizate astfel:

 • Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar;
 • Perfecţionarea în domeniul asistenţei manageriale şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
 • Acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare;
 • Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al sistemului de relaţii publice, al marketingului şi imaginii instituţionale;
 • Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
 • Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
 • Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.


CURSURI:

 • Managementul resurselor umane
 • Legislaţia muncii
 • Tehnici de documentare şi prelucrare a documentelor
 • Protocol şi relaţii publice
 • Deontologia profesională a relaţiilor de secretariat
 • Drept administrativ
 • Managementul activităţii de secretariat
 • Managementul marketingului
 • Mangementul relaţiilor publice
 • Psihologie socială
 • Finanţe şi contabilitate
 • Statistică aplicată
 • Marketing şi imagine
 • Comunicare organizaţională
 • Strategii şi tehnici de comunicare
 • Redactare de texte de afaceri
 • Comportament şi cultură antreprenorială
 • Cultură organizaţională în mediul de afaceri contemporan
 • Practică de specialitate – cercetare ştiinţifică, elaborare disertaţie

 


 Profesori


 

Prof.univ.dr. BERCIU ADINA
Prof.univ.dr. BONCIU CĂTĂLINA
Prof.univ.dr. BUCUR ION
Prof.univ.dr. CREŢOIU GHEORGHE
Prof.univ.dr. PLATIS MAGDALENA
Prof.univ.dr. RĂŞCANU RUXANDRA
Prof.univ.dr. REGNEALĂ MIRCEA
Prof.univ.dr. ROSTAŞ ZOLTAN
Prof.univ.dr. ROŞCA LUMINIŢA
Prof.univ.dr. SUCIU CHRISTINA
Prof.univ.dr. ŢENOVICI DINU
Conf.univ.dr. IUCU BUMBU OANA
Conf.univ.dr. NISTOR CORNELIA
Lector univ.dr. BRATU ANCA
Lector univ.dr. VÂRGOLICI NINA

 


 

 

 

© 2017 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin