Facebook

Galerie

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

Anunţ important privind dosarele de bursă socială - Octombrie 2018

 

 
 
Se încadrează în categoria „caz social” următorii:

a. studenţii ale căror venituri pe membru de familie nu depăşesc venitul minim net pe economie (1162 lei) sau care nu realizează venit;
b. studenţii care sunt bolnavi TBC (în evidenţa unităţilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insauficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c. studenţii care suferă de un handicap grav, mediu sau uşor
d. studenţii orfani de ambii părinţi sau cei proveniţi din casele de copii al căror venit nu depășește venitul minim net pe economie (1162 lei).
 
Studenţii ale căror venituri pe membru de familie nu depăşesc venitul minim net (1162 lei/lună/membru de familie) pe economie sau care nu realizează venit, în dovedirea situaţiei lor speciale, trebuie să depună următoarele acte:


 • salarii nete totale – adeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) de la locul de muncă al părinţilor – dacă părinţii sunt salariaţi;
 • pensii– taloane de pensie pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) – dacă părinţii sunt pensionari;
 • alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)– adeverinţe de la şcoală/liceu/facultate; dacă fraţii/surorile sunt bursieri sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei;
 • copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor/suroriloraflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • copia hotărârii de divorţ/certificatului de divorţ(dacă este cazul);
 • alte ajutoare de stat– adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) – dacă este cazul;
 • certificat fiscal eliberat de Administraţia financiarădin care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din închiriere de spaţii proprii sau din activităţi comerciale (pentru toţi membrii familiei care au peste 18 ani). Dacă din adeverinţa ANAF, rezultă că au fost obţinute venituri salariale sau venituri din profesii liberale, trebuie făcută dovada tuturor veniturilor sau dovada că au încetat raporturile cu angajatorul sau a încetat forma de exercitare a profesiei ce apare în respectiva adeverinţă.
 • certificat eliberat de Primăriacompetentă din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din agricultură (pentru toţi membrii familiei care au peste 18 ani);
 • alte venituri– dacă este cazul;
 • declaraţie notarială a solicitantului şi/sau a altor membrii ai familiei din care să rezulte că nu realizează venit.
 • certificat de deces– dacă este cazul.
 
Studenţii care suferă de una dintre afecţiunile enumerate anterior vor anexa:


 • documente medicale doveditoare ale stării de sănătate;
 • recomandare de la medicul specialist că studentul poate locui în colectivitate;
 • avizul medicului de la Dispensarul studenţesc.
 
Studenţii cu handicap, la dosarul de reclasificare sociala, trebuie să depună acte doveditoare ale handicapului de care suferă şi ale gravităţii acestuia.
 
Studenţii orfani de ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din case de copii sau centre de plasament familial vor anexa la dosarul de reclasificare sociala:


 • copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de plasament familial etc;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că nu realizează venituri.
 

 

© 2019 Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea Bucuresti
Admin Site : Conf.Univ.Dr. Olteanu Cosmin